Lepené dřevo

Výrobky z lepeného dřeva jsou konstrukčními prvky budoucnosti. Zástupcem takového výrobku je např.: KVH hranol. S vynikajícími pevnostními charakteristikami, tvarovou stálostí a přitom krásný a elegantní, jak dokáže být pouze přírodní materiál, má své pevné místo ve stavebnictví.
 

Druhy lepeného dřeva

 
DUO, TRIO, BSH, LLD nebo KVH hranol. I když tyto zkratky vypadají nesrozumitelně, je to poměrně jednoduché. Takto jsou označovány různé typy lepeného dřeva. DUO je označení pro dva podélně slepené kusy. Lepení dodá výrobku pevnost a tvarovou stálost. Název TRIO napovídá, analogicky, že se jedná o dřevo lepené podélně ve třech vrstvách. Zkratka BSH značí výrobek slepený z několika lamel, podobně jako LLD, čili lamelové lepené dřevo. Poslední zkratka v úvodním výčtu pak označuje konstrukční řezivo lepené příčně.