Stroje a zařízení

Kde se vzaly, tu se vzaly stroje a zařízení. Je velice zajímavé sledovat celou dobu technologie, historický vývoj i dosavadní vymoženosti. Jak se přecházelo z jednoho typu na druhý, jak se všechno vyvíjelo a jsme toho součástí i dnes. Pokračujeme neustále ve vývoji a samozřejmě jako lidé ve svém vývinu. Všechno se od všeho odvíjí a neustále jdeme kupředu, i když by se dalo říct, že některé velice významné kroky jsou již za námi. Těch před námi je zajisté také ještě celá řada. Pořád je totiž co prozkoumávat a jako nejvrcholovější tvorové na zemi toho zajisté ještě mnoho dokážeme.

Lidstvo

Jako lidstvo jsme si samozřejmě podmanili celou řadu různých živočichů, ornou půdu, lesy a vodní toky včetně moří a dokonce i vzdušný prostor. Nejde říci, že jsme pány všeho na zemi, to by zřejmě nikdo nechtěl, protože příroda by měla zůstat ponechána tak, jak ji sama země stvořila, ale jsme pány všechno ostatního, co jsme si mohli stvořit sami. To jsou například již zmíněné stroje a zařízení, které ke svému provozu často potřebují jenom hydraulický olej  a mohou pracovat neustále. Pokud je dá někdo dohromady, pak jsou našimi zdatnými pomocníky v současném světě.