Údržba střechy

Co si budeme namlouvat, každá věc jednou doslouží a je potřeba ji vyměnit. To platí i pro střešní plášť. Firmu na její opravu už máte vybránu. Ale jsou tady ještě další věci, na které musíte při úpravě střechy myslet. Na střešní krytině bývá zpravidla upevněn hromosvod, který se musí při její opravě demontovat a zpětně upevnit nebo rovnou vyměnit za nový. K tomu, abyste posoudili, zda starý hromosvod poslouží ještě dále nebo se musí vyměnit za nový, potřebujete revizní zprávu.

Revize

Bez odborné konzultace nejste schopni posoudit, zda vám hromosvodné vedení bude sloužit ještě pár dalších let nebo jestli musí dojít k jeho výměně. Tuto službu vám může zajistit pouze odborná firma nebo kvalifikovaný pracovník. Potřebujete revizní zprávu, kterou vám doloží elektrikář Kolín.